ฝันเห็นอีกาหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ

ทำนายฝัน

ฝันเห็นอีกาหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ

อีกาเป็นนกสีดำสนิทและบางส่วนเชื่อว่าอีกาเป็นสัญลักษณ์ของความน่ากลัว ความโชคร้าย ลางร้าย หรือการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงไปกว่าเดิม แต่อีกส่วนหนึ่งก็ถือว่าอีกาเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดเฉลียวได้เหมือนกัน เพราะอีกาเป็นนกที่ฉลาดมากๆ ซึ่งกายฝันเห็นอีกกานอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏในฝันแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึกของเราตอนที่ฝันด้วย โดยการฝันเห็นอีกาส่วนใหญ่แล้ว จะหมายถึง ลางบอกเหตุร้ายหรือภัยร้ายที่กำลังก้าวเข้ามา แถมอีกาที่ปรากฏในฝันยังแสดงออกถึงความกลัว อารมณ์ในเชิงลบ ปัญหาสุขภาพ ความเครียดและความวิตกกังวลที่คุณมีอยู่อีกด้วย

นอกจากนี้การฝันเห็นอีกายังเป็นการเตือนถึงความยากลำบาก หรือความท้าทายที่คุณกำลังจะได้พบเจอในไม่ช้านี้ซึ่งเป็นสาเหตุของความโศกเศร้าหรือภัยอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้น แถมยังเป็นตัวแทนที่สามารถบ่งบอกความฉลาดหรือสัญชาตญาณในตัวคุณ เมื่อคุณต้องได้ตัดสินใจดำเนินการบางอย่างลงไปด้วย ซึ่งหากจะลงลึกทำนายฝันเกี่ยวกับอีกาได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น จึงควรดูความหมายตามบริบทที่ฝันถึงด้วย ได้แก่

ฝันเห็นอีกาหลายตัว

ทำนายว่า คุณอาจจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับใครบางคน ซึ่งความสัมพันธ์นั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันแค่ทางกายเท่านั้นแต่ไม่มีความรักหรือความชอบปนอยู่เลย

ฝันเห็นอีกาหลายตัวเลขเด็ด

เด่น 0,6,7 รอง 01, 60 ,48, 595, 243

ฝันเห็นอีกาตัวเดียว

ทำนายว่า คุณกำลังถืออคติหรือไม่เห็นด้วยการแผนงานหรือความคิดเห็นของใครบางคน หากเป็นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มจะเป็นการแสดงออกถึงความใจแคบของตัวคุณเอง

ฝันเห็นอีกาตัวเดียวเลขเด็ด

เด่น 5,6,8 รอง 07 ,84, 135, 643

ฝันว่าอีกายืนอยู่ข้างๆ

ทำนายว่า คุณกำลังจะเจอกับปัญหาบางเรื่อง และคุณจะไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง อีกาที่ปรากฏในฝันจะเป็นสัญลักษณ์ของความไม่เด็ดขาดหรือความกลัวที่มีอยู่ในตัวคุณและมันกำลังจะส่งผลเสียกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ฝันว่าอีกายืนอยู่ข้างๆเลขเด็ด

12, 45, 63 ,783 ,380

ฝันว่าอีกาอยู่รวมกันเป็นฝูง

ทำนายว่า คุณเป็นคนที่อ่อนต่อโลก หรือไร้เดียงสา ซึ่งอาจทำให้คล้อยตามคนอื่นหรือถูกคนอื่นชักจูงได้ง่าย หรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองจึงคล้อยตามความเห็นหรือการตัดสินใจของคนอื่นและเพิกเฉยหรือมองข้ามความคิดเห็นหรือความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง

ฝันว่าอีกาอยู่รวมกันเป็นฝูงเลขเด็ด

เด่น 3,4 รอง 73,24,62,34

ฝันว่าอีกากำลังบินอยู่เป็นฝูง

ทำนายว่า คุณอาจจะได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับการตายหรือการจากไปของคนใกล้ชิด รวมถึงได้ไปงานศพของคนเหล่านั้นด้วย

ฝันว่าอีกากำลังบินอยู่เป็นฝูงเลขเด็ด

เด่น 5,6 รอง 39, 896, 647 ,747

ฝันว่าอีกาไล่ตาม

ทำนายว่า คุณได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำผิดบางอย่าง เช่น ก่ออาชญากรรมหรือทำสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ และกำลังกลัวการถูกลงโทษจากกฎหมายและกฎแห่งกรรม

ฝันว่าอีกาไล่ตามเลขเด็ด

เด่น 1,4,6,9 รอง 37, 73 ,24 ,970

ฝันว่าไล่อีกา

ทำนายว่า คุณกำลังจะผิดพลาดหรือทำบางอย่างผิดพลั้งไปทั้งๆที่ตั้งใจและคิดไตรตรองดีแล้ว ความฝันนี้สื่อเห็นเห็นสัจธรรมที่ว่า ถึงแม้ว่าจะระวังมากเท่าไร แต่เกิดเป็นคนก็ย่อมพลาดได้เสมอ

ฝันว่าไล่อีกาเลขเด็ด

เด่น 0,3,4,5,7 รอง 13 ,21 ,458

ฝันว่าอีกาบินอยู่ลำพัง

ทำนายว่า ชีวิตคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในไม่ช้านี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับการย้ายที่อยู่ หรือย้ายที่ทำงาน

ฝันว่าอีกาบินอยู่ลำพังเลขเด็ด

33 , 30 , 32 , 633 , 306 , 532

ฝันว่ามีอีกากำลังบินขึ้นไปบนฟ้า

ทำนายว่า อุปสรรคหรือปัญหาต่างๆกำลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดี

ฝันว่ามีอีกากำลังบินขึ้นไปบนฟ้าเลขเด็ด

เด่น 0,3,4,5,6,7 รอง 55 ,17, 570

ฝันว่ามีอีกากำลังบินลงมา

ทำนายว่า คุณกำลังจะมีเคราะห์หรือกำลังจะโชคร้าย สิ่งเลวร้ายบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

ฝันว่ามีอีกากำลังบินลงมาเลขเด็ด

359,15,23,55,79,751

ฝันว่ามีอีกาบินอยู่รอบๆบ้าน

ทำนายว่า การฝันว่าอีกากำลังบินอยู่รอบๆบ้านของใคร มักจะเป็นลางร้ายหรือจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับคนในบ้าน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยอย่างหนัก หรือการเสียชีวิตของคนในบ้านนั้นๆ

ฝันว่ามีอีกาบินอยู่รอบๆบ้านเลขเด็ด

เด่น 2,4,5,6,7,9 รอง 488, 559 ,412

ฝันว่าอีกาส่งเสียงกรีดร้อง

ทำนายว่า จงระมัดระวังการเดินทาง อาจเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงและอันตรายขึ้นได้

ฝันว่าอีกาส่งเสียงกรีดร้องเลขเด็ด

เด่น 0,3,7,9 รอง 18, 52, 47, 85, 570

ฝันว่าได้จับอีกา

ทำนายว่า คุณกำลังจะก้าวผ่านปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติ และจะเจอการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ฝันว่าได้จับอีกาเลขเด็ด

เด่น 1,7 รอง 02 ,85, 92, 40, 366 ,805

ฝันว่าอีกาขโมยของ

ทำนายว่า คุณหรือคนในครอบครัวกำลังจะมีเคราะห์ จงระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นและผลของอุบัติเหตุนั้นก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับตัวคุณ

ฝันว่าอีกาขโมยของเลขเด็ด

เด่น 2 ,0 รอง 85 ,02, 57 ,08 ,476

ฝันว่ากินอีกา

ทำนายว่า ปัญหาทางด้านการเงินของคุณกำลังจะคลี่คลายและมีโอกาสเติบโตรายได้เพิ่มพูนขึ้นในไม่ช้าไม่นานนี้

ฝันว่ากินอีกาเลขเด็ด

เด่น 0,5,8 รอง 95,210, 595 ,016

ฝันว่าเห็นรังของอีกา

ทำนายว่า ศัตรูของคุณกำลังจะกลายเป็นมิตรหรือลูกน้องที่ดีให้กับคุณ ซึ่งคุณจะได้ให้ความช่วยเหลือศัตรูนั้นไว้ แม้ว่าคุณจะไม่ตั้งใจก็ตาม

ฝันว่าเห็นรังของอีกาเลขเด็ด

เด่น 4,6,9 รอง 45,54 ,01, 982, 040

ฝันว่าอีกาเกาะเต็มต้นไม้

ทำนายว่า คุณกำลังจะต้องได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆจากสมาชิกในบ้าน รวมไปถึงการเงินของเขาด้วย หรืออีกความหมายหนึ่งคือ คุณอาจจะได้ย้ายบ้านออกมาจากครอบครัวที่คุณอยู่

ฝันว่าอีกาเกาะเต็มต้นไม้เลขเด็ด

เด่น 0,5 รอง 02 ,839, 507, 674

ฝันว่าฆ่าอีกา

ทำนายว่า คุณสามารถจัดการกับศัตรูหรือคู่แข่งของคุณได้อย่างอยู่หมัด หรือคุณกำลังจะชนะคู่แข่งของคุณได้

ฝันว่าฆ่าอีกาเลขเด็ด

เด่น 6,9 รอง 90 ,04, 583 ,847 ,744

ฝันว่าทำลายรังของอีกา

ทำนายว่า จงระมัดระวังการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพราะจะมีใครบางคนทำให้คุณลำบากหรือเกิดสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้

ฝันว่าทำลายรังของอีกาเลขเด็ด

เด่น 6,8 รอง 86, 91, 26, 185, 572

ฝันว่าอีกาบาดเจ็บ

ทำนายว่า จงระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด

ฝันว่าอีกาบาดเจ็บเลขเด็ด

81, 61, 53, 158 ,168

ฝันเห็นอีกาถือว่าเป็นฝันร้ายหรือสัญญาณเตือนถึงเรื่องร้ายๆที่กำลังจะเกิดขึ้น

การฝันเห็นอีกาต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้ง อุบัติเหตุ การทรยศหักหลังหรือข่าวร้ายทางด้านการเงินและการสูญเสีย เมื่อคุณฝันเห็นอีกา จะเป็นสัญญาณเตือนให้คุณระมัดระวัง ใช้สติและความเฉลียวฉลาดของคุณเอาตัวรอดหรือลดทอนความรุนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ แต่ทางที่ดี ควรหยุดการริเริ่มโครงการใหม่ต่างๆเอาไว้ก่อน อยู่อย่างคอยประคับประคองจนกว่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านี้ไปได้


เคยฝันเห็นนกใช่ไหม? อยากรู้ไหมว่าเวลาฝันเห็นนกจะสื่อความหมายอะไรได้บ้าง ซึ่งนกในโลกใบนี้ก็มีมากมายหลายสายพันธ์การจะหาคำทำนายจึงเป็นเรื่องยาก แต่ไม่ต้องห่วง เราได้รวบรวมความฝันเกี่ยวกับนกในหลายๆรูปแบบมาไว้ให้แล้วพร้อมเลขเด็ดแม่นๆ คลิกเลย

Related post

 1. ฝันเห็นหนอนหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ
 2. ฝันเห็นศพหมายถึงอะไร ดีหรือร้ายพร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ
 3. ฝันเห็นนางฟ้าหรือเทวดาหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ
 4. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ
 5. ฝันเห็นนกไนติงเกลหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ
 6. ฝันเห็นงานศพหรือฝันว่าไปงานศพหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ

โพสต์ที่แนะนำ

 1. ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
 2. ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ้งแบบไทยๆพร้อมความหมาย
 3. ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายโดนๆทั้งชื่อลูกชาย-ชื่อลูกสาวพร้อมเทคนิคที่ควรรู้
 4. ฝันเห็นจระเข้ ทำนายฝัน
 5. ฝันว่าท้องหรือฝันเห็นคนท้อง หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ
 6. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ 2/2
 7. ฝันว่าแต่งงาน ทำนายฝัน
 8. ฝันเห็นเด็ก หรือ ฝันเห็นทารก ทำนายฝัน
 9. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ
 10. ฝันเห็นงูกัด เลขอะไร ทำนายฝันงูกัดแม่นๆ
 1. 10 ของแต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย 2566
 2. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564
 3. ฝันว่าท้อง ฝันเห็นคนท้อง ทำนายฝัน
 4. ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่งงาน
 5. ฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าคลอดลูกสาว
 6. ฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าคลอดลูกสาว
 1. 3 สิ่งของเสริมดวงการหาเงินให้เพิ่มพูน

  ฮวงจุ้ย

  3 สิ่งของเสริมดวงการหาเงินให้เพิ่มพูน
 2. ฝันเห็นฟันร่วงหรือฟันหลุด

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นฟันร่วงหรือฟันหลุด ทำนายฝัน
 3. ฝันว่าท้องหรือฝันเห็นคนท้อง หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันว่าท้องหรือฝันเห็นคนท้อง หมายถึงอะไร …
 4. ฝันเห็นผี หรือปิศาจร้ายน่ากลัว หมายถึงอะไร พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นผี หรือปิศาจร้ายน่ากลัว หมายถึงอะ…
 5. ฝันเห็นนกยูงหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นนกยูงหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อม…
PAGE TOP