ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายโดนๆทั้งชื่อลูกชาย-ชื่อลูกสาวพร้อมเทคนิคที่ควรรู้

ตั้งชื่อ

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายโดนๆทั้งชื่อลูกชาย-ชื่อลูกสาวพร้อมเทคนิคที่ควรรู้

การเลือกชื่อให้ลูกเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่ผู้ปกครองจะต้องทำ พ่อแม่บางรายปวดหัวกับการเลือกชื่อลูกอยู่หลายวันเลยทีเดียว นอกจากการเลือกชื่อลูกที่ฟังดูดีแล้ว พ่อแม่มักต้องการเลือกชื่อที่มีความหมายพิเศษอาจจะเลือกจากชื่อหรืออักษรมงคลตามวันเดือนปีเกิด ตามจักราศี หรือตั้งให้คล้องจองกับชื่อพ่อและแม่ แต่ก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่ชื่อที่อยากตั้งให้ลูกนั้นอาจไม่ใช่ชื่อเดียวกันทำให้พ่อและแม่ต้องถกเถียงกันว่าจะเลือกชื่อไหนแถมกว่าจะเลือกชื่อที่ดีและถูกใจได้นั้นก็ไม่ได้ง่ายเลย หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังจะมีเจ้าตัวน้อยและยังหาชื่อที่โดนใจไม่ได้ เราได้รวบรวมชื่อจริงของลูกชายและลูกสาวพร้อมความหมายดีๆของชื่อนั้นๆมาฝากค่ะ

หลักการตั้งชื่อลูกที่ควรรู้

การตั้งชื่อลูกคนไทยส่วนใหญ่จะเน้นการตั้งชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้กับเจ้าของชื่อ เพราะเชื่อกันว่า การตั้งชื่อที่ดีจะมีผลต่อดวงชะตา โดยหลักๆแล้ว การตั้งชื่อส่วนใหญ่ของคนไทย มักจะเน้นตั้งตามหลักทักษา ได้แก่

บริวาร

จะช่วยส่งเสริมเรื่องของบารมี ส่งผลให้คนใกล้ตัว คนรอบตัวหรือคนในครอบครัวให้เกื้อหนุนจุนเจือกันไม่ขาด มีคนเชื่อถือ ให้ความเคารพยำเกรง การตั้งชื่อที่มีอักษรวรรคบริวาร จะส่งผลให้ บุตร, ภรรยา, สามี และผู้รับใช้ อยู่ในโอวาทอันดี ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพเชื่อฟัง รวมทั้งเหล่ามิตรสหายจะช่วยเชิดชูฐานะให้โดดเด่น

อายุ

จะช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพ พลานามัย อายุยืนยาว ไร้โรคภัยมาเบียดเบียน การตั้งชื่อที่มีอักษรวรรคอายุ จะส่งผลให้ ชีวิตความเป็นอยู่เจริญก้าวหน้า การดำเนินชีวิตจะพบแต่สุข จิตใจสุขสดชื้นแจ่มใส สุขภาพอนามัยดี ร่างกายแข็งแรง เป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืน

เดช

จะช่วยส่งเสริมเรื่อง บารมี เกียรติยศ อำนาจและชื่อเสียง มีคนเคารพ ยำเกรง เป็นเจ้าคนนายคนสามารถบังคับบัญชาคนได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังคำสั่ง การตั้งชื่อที่มีอักษรวรรคเดช จะส่งผลให้ มีอำนาจเหนือศัตรู ผู้คนคร้ามเกรง มีอำนาจวาสนาสูง
มีชื่อเสียง เกียรติยศในตำแหน่งหน้าที่การงาน บุคคลทั่วไปให้ความเคารพนับถือมาก

ศรี

จะช่วยส่งเสริมเมตตามหานิยม และสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆในชีวิต มีโชคมีลาภ มีคนรักใคร่ เมตตา การตั้งชื่อที่มีอักษรวรรคศรี จะส่งผลให้ มีเสน่ห์ น่ารัก บุคคลทั่วไปรักใคร่เมตตา จะเป็นผู้มีโชคมีลาภ มีความมั่นคง ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีสิริมงคล มีความเจริญในชีวิต

มูละ

จะช่วยส่งเสริมเรื่องทรัพย์สิน เงินทองหรือมรดกต่างๆ มีความมั่งคง มั่งคั่ง ทำมาค้าขึ้น ประสบความสำเร็จในเรื่องเงินๆทองๆ การตั้งชื่อที่มีอักษรวรรคมูละ จะส่งผลให้ ได้รับทรัพย์สิน มรดก อันตกทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือเหล่าพี่น้อง จะมีหลักแหล่งที่อยู่อาศัย มีที่ทำมาหากินเลี้ยงชีพดีมาก

อุตสาหะ

จะช่วยส่งเสริมเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร หนักเอาเบาสู้ มีความรับผิดชอบ มีความพยายาม การตั้งชื่อที่มีอักษรวรรคอุตสาหะ จะส่งผลให้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการต่อสู้กับอุปสรรคอันตรายต่างๆ อย่างทรหดอดทน จนได้ผลสำเร็จตามประสงค์ จะมีความขยัน มีความคิดริเริ่ม มีความมุมานะพากเพียรเป็นเลิศ

มนตรี

จะช่วยส่งเสริมการอุปถัมภ์ การส่งเสริม การอุปการะ มีคนรักใครเอ็นดูให้การช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสาย การตั้งชื่อที่มีอักษรวรรคมนตรี จะส่งผลให้ ผู้ใหญ่อันได้แก่ บิดา, มารดา, ญาติ, ครูอาจารย์, ผู้บังคับบัญชา คอยให้การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ให้การอุดหนุน, ส่งเสริมในกิจการทุกประเภท ตลอดจนทุกสิ่งที่ประสงค์

กาลกิณี

เป็นตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงซึ่งวันเกิดในแต่ละวันก็จะมีตัวกาลกิณีที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งตัวกาลกิณีเหล่านี้เชื่อกันว่า หากมีอยู่ในชื่อ จะนำมาซึ่งความโชคร้าย ความอัปมงคล เรื่องติดขัด หรือเรื่องวุ่นวายต่างๆ โดยอักษรกาลกิณีของแต่ละวันได้แก่

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ อักษรที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ ฮ

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ อักษรที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่

ผู้ที่เกิดวันอังคาร อักษรที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ ก ข ค ฆ ง

ผู้ที่เกิดวันพุธ(กลางวัน) อักษรที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) อักษรที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี อักษรที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ ด ต ถ ท ธ น

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ อักษรที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ ย ร ล ว

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ อักษรที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ตั้งชื่อลูกชาย พร้อมความหมายและคำอ่านที่ถูกต้อง

การตั้งชื่อลูกชายแนะนำเลือกตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยวรรคเดชหรือใช้อักษรวรรคเดชในตัวแรกของชื่อ เพื่อส่งเสริมเรื่อง บารมี เกียรติยศ อำนาจและชื่อเสียง โดยชื่อที่เหมาะสมได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เกริกวิทย์ เกริก – วิด ผู้มีความรู้ยิ่ง
กรชวัล กอน – ชะ – วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
กรภัทร์ กอ – ระ – พัด มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
กฤติน กริด – ติน ผู้คงแก่เรียน
กันต์ กัน น่ารัก น่าพอใจ
ไกรวิชญ์ ไกร-วิด นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
เขมินทร์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
คุณภัทร์ คุน-นะ-พัด เจริญด้วยความดี
คุณานนท์ คุ-นา-นน มีคุณความดีมากมาย
คณุตม์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
จักรดุลย์ จัก-กระ-ดุน คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญอย่างเสมอภาค
จิตติพัฒน์ จิด-ติ-พัด เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
จิรทีปต์ จิ-ระ-ทิบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
ฉันชนก ฉัน-ชะ-นก เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ชนกันต์ ชะ-นะ-กัน เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนมน ชะ-นะ-มน ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
ชนิตพล ชะ-นิด-ตะ-พน ให้เกิดพลัง
ญาณพัฒน์ ยา-นะ-พัด เจริญด้วยความรู้
ฐานนันท์ ถา-นะ-นัน ยินดีในฐานะ
ฐิติวัฒน์ ถิ-ติ-วัด เจริญและมีความมั่นคง
ณัชชนม์ นัด-ชน มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์
ณัฏฐกิตติ์ นัด-ถะ-กิด เกียรติของนักปราชญ์
ณัฐภูมินทร์ นัด-ถะ-พู-มิน เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน
ดรัณภพ ดะ-รัน-พบ ข้ามความทุกข์ในโลกได้
ตุลธร ตุน-ละ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
เตชภณ เต-ชะ-พน พูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ
เตวิช เต-วิด มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
ทัตธน ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทินภัทร ทิน-นะ-พัด วันที่เป็นสิริมงคล
ธนวิชญ์ ทะ-นะ-วิด มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธรรมปพน ทำ-ปะ-พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์
ธีร์วรา ที-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
นนท์ปวิธ นน-ปะ-วิด ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง
นฤชิต นะ-รึ-ชิด ผู้ชนะ
นิพพิชฌน์ นิบ-พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นิพิฐพนธ์ นิ-พิด-พน มีความผูกพันมั่นคง
ปกรณ์เกียรติ ปะ-กอน-เกียด พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง
ปพนธีร์ ปะ-พน-ที นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ปิยพัทธ์ ปิ-ยะ-พัด เป็นที่รักที่ผูกพัน
พชรดนัย พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
พชรพล พด-ชะ-ระ-พน มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
ภาณุวิชญ์ พา-นุ-วิด นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกสาว พร้อมความหมายและคำอ่านที่ถูกต้อง

การตั้งชื่อลูกสาวแนะนำให้เลือกตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยอักษรวรรคศรีหรือใช้ตัวอักษรวรรคศรีในตัวแรกของชื่อ เพื่อส่งเสริมเมตตามหานิยม และสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆในชีวิต ให้คนรักใคร่เอ็นดู โดยชื่อที่เหมาะสม ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กชมน กด-ชะ-มน มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว

เกวลิน เก-วะ-ลิน มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด

กมลพรรณ กะ-มน-พัน ผิวพรรณดุจดอกบัว

กัญจน์อมล กัน-อะ-มน ทองบริสุทธิ์

ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาล

ครองขวัญ ครอง-ขวัน มีมิ่งขวัญ

ชนันธร ชะ-นัน-ทอน ค้ำจุนคน

ชวัลกร ชะ-วัน-กอน ผู้มีเชาวน์

ณหทัย นะ-หะ-ไท หัวใจแห่งความรู้

ณัฏฐพรรณ นัด-ถะ-พัน ผิวพรรณของนักปราชญ์

ณัฐพัชร์ นัด-ถะ-พัด มีความรู้ดุจเพชร

ทักษพร ทัก-สะ-พอน ผู้ฉลาดและประเสริฐ

ธวัลกร ทะ-วัน-กอน มีรัศมีนวลงาม

ธัญญรัตน์ ทัน-ยะ-รัด รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ

ธันยมัย ทัน-ยะ-ไม สำเร็จด้วยโชค เปี่ยมไปด้วยความมั่นคง

นงลักษณ์ นง-ลัก นางผู้มีลักษณะดี

บงกช บง-กด ดอกบัว

ปภัสสร ปะ-พัด-สอน แสงสว่าง

จารุพิชญ์ จา-รุ-พิด นักปราชญ์ผู้สง่างาม

ชรินทร์ทิพย์ ชะ-ริน-ทิบ ยอดเป็นดีวิเศษ

เชิญขวัญ เชิน-ขวัน ผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว

ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้

ฐิตารีย์ ถิ-ตา-รี มั่นคงและประเสริฐ

ณัฐชยาน์ นัด-ชะ-ยา นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง

ณิขนันทน์ นิด-ชะ-นัน มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์

ดารินทร์ ดา-ริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

ทัตพิชา ทัด-พิ-ชา ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้

ทิพย์รัตน์ ทิบ-พะ-รัด มีแก้วมณีเป็นทิพย์

ธนัชพร ทะ-นัด-ชะ-พอน มีพรอันเกิดจากทรัพย์

ธมลวรรณ ทะ-มน-วัน มีผิวพรรณงาม

นรกมล นอ-ระ-กะ-มน เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น

นิจจารีย์ นิด-จา-รี ผู้ประเสริฐเป็นนิตย์ ประเสริฐเสมอ

เบญญาภา เบน-ยา-พา รุ่งเรืองด้วยปัญญา

ปรีณาพรรณ ปรี-นา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง

ปูริดา ปู-ริ-ดา สมบูรณ์ เต็มเปี่ยม

ฝนทิพย์ ฝน-ทิบ หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ

พัฒน์นรี พัด-นะ-รี ความเจริญของหญิง

ภัทรกันย์ พัด-ทระ-กัน หญิงสาวผู้มีความดี

การตั้งชื่อลูกขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทุกฝ่าย

เห็นได้ชัดว่ามีหลายชื่อให้เลือกเมื่อคุณกำลังค้นหาชื่อที่สมบูรณ์แบบของลูกของคุณ โดยใช้เวลาในการค้นคว้าความหมายของชื่อแต่ละชื่อ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะตั้งชื่อให้ลูกของคุณโดยมีความหมายแฝงที่ดี นอกจากนี้ยังมีเทคนิคมากมายที่คุณสามารถใช้ตั้งชื่อลูกชายหรือลูกสาวของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าชื่อของพวกเขามีความหมายที่ถูกต้องและเกื้อหนุนสิริมงคลต่างๆ เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าจะตั้งชื่อให้บุตรหลานของคุณที่พวกเขาจะรักและภาคภูมิใจอย่างมากที่สุดเลยล่ะค่ะ

Related post

 1. ตั้งชื่อลูกชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ พร้อมความหมาย

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ พร้อมความหมาย

  เดี๋ยวนี้พ่อแม่ยุคใหม่นิยมตั้งชื่อล…

 2. ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่…

  การเลือกชื่อให้ลูกเป็นหนึ่งในการตัด…

 3. ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ้งแบบไทยๆพร้อมความหมาย

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ…

  ถึงแม้ว่าพ่อแม่ยุคใหม่หลายท่านตั้งช…

 4. ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ตั้งชื่อมงคลลูกสาวพร้อมความหมาย
 5. ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ชื่อมงคลลูกชายส่งเสริมอำนาจ บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียง
 6. ตั้งชื่อแมว เก๋ๆ น่ารักๆ เสริมดวงนำโชคมาให้เจ้าของ ใครเลี้ยงแมวไม่ควรพลาด

โพสต์ที่แนะนำ

 1. ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
 2. ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ้งแบบไทยๆพร้อมความหมาย
 3. ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายโดนๆทั้งชื่อลูกชาย-ชื่อลูกสาวพร้อมเทคนิคที่ควรรู้
 4. ฝันเห็นจระเข้ ทำนายฝัน
 5. ฝันว่าท้องหรือฝันเห็นคนท้อง หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ
 6. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ 2/2
 7. ฝันว่าแต่งงาน ทำนายฝัน
 8. ฝันเห็นเด็ก หรือ ฝันเห็นทารก ทำนายฝัน
 9. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ
 10. ฝันเห็นงูกัด เลขอะไร ทำนายฝันงูกัดแม่นๆ
 1. 10 ของแต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย 2566
 2. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564
 3. ฝันว่าท้อง ฝันเห็นคนท้อง ทำนายฝัน
 4. ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่งงาน
 5. ฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าคลอดลูกสาว
 6. ฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าคลอดลูกสาว
 1. ฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิม หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิม หมายถึงอะไร ดีหรือร…
 2. ฝันเห็นนกกระตั้ว หรือนกคอกคาเทลหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นนกกระตั้ว หรือนกคอกคาเทลหมายถึงอะ…
 3. เปิดเผยตัวตน คนเกิดวันอาทิตย์ ที่อาจไม่มีใครรู้

  ดูดวง

  เปิดเผยตัวตน คนเกิดวันอาทิตย์ ที่อาจไม่ม…
 4. ฝันเห็นอีกาหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นอีกาหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเ…
 5. ฝันเห็นญาติพี่น้อง หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นญาติพี่น้อง หมายถึงอะไร ดีหรือร้า…
PAGE TOP