คนในบ้านป่วยแก้ได้ด้วยหลักฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย

คนในบ้านป่วยแก้ได้ด้วยหลักฮวงจุ้ย

บางทีการที่คนในบ้านป่วยและไม่ยอมหายสักที อาจจะมีพลังร้ายๆบางอย่างแอบแฝงอยู่ก็ได้ ดังนั้นหากรับการรักษาเท่าไรแล้วไม่ดีขึ้น ลองมาปรับเปลี่ยนหลักฮวงจุ้ยของบ้านดูสักหน่อยอาจจะช่วยแก้เคล็ดจากร้ายให้กลายเป็นดีขึ้นได้ ด้วยเทคนิคเหล่านี้

1.ลบล้างศรพิฆาตหรือพลังชี่พิฆาตออกไป

คุณจำเป็นต้องลบล้างศรพิฆาตหรือพลังชี่พิฆาตออกไป เช่น

 1. ถนนนั้นมุ่งตรงมาที่หน้าประตูบ้าน (ให้แก้โดยใช้กระจกเงาปากั้ว )
 1. มีแทงค์น้ำที่อยู่เหนือเตียงนอน (ให้ย้ายเตียงออกจากตำแหน่งนี้)
 1. มองหาเสาสี่เหลี่ยม (ให้บังเสานั้นด้วยกระจกเงาหรือแขวนคริสตัลทรงกลมในส่วนมุมของเสา)
 1. ในกรณีที่มีคานยื่นออกมา (ให้บังด้วยเพดานเทียมหรือแขวนไม้ใผ่กลวง 2 แขนงบนคานนั้น)
 1. กรณีที่มีมุมแหลมชี้ตรงไปยังเตียงนอนของคุณ (ให้เคลื่อนย้านของสิ่งนั้นหรืออาจะใช้ประโยชน์จากหินควอตซ์)
 1. ถ้าห้องนอนมีห้องน้ำหรือห้องส้วมในตัว (ให้เปลี่ยนตำแหน่งเตียงนอน)
 1. ถ้ามีห้องส้วมอยู่ชั้นบนของประตูหน้าหรือเตียงนอน (ใช้ประตูอื่นหรืออาจจะเคลื่อนย้ายตำแหน่งของเตียงนอน)
 1. ถ้าเวลานอน เท้าของคุณชี้ตรงไปที่ประตู (ให้เอียงเตียงนอนเล็กน้อยจนกว่าเท้าของคุณจะไม่ชี้ไปที่ประตู)
 1. ถ้ามีพัดลมอยู่เหนือเตียงนอน (ให้เปลี่ยนไปใช้พัดลมตั้งพื้น)
 1. ถ้ามีตู้ปลาอยู่ในห้องนอน (ให้ย้ายตู้ปลาออกจากห้องนอนเสีย)
 1. ถ้ามีเฟอรนิเจอร์มากเกินไป (ให้ย้ายเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นออกไปเพื่อให้พลังชี่ที่นิ่งอยู่ได้ไหลเวียนและชำระล้างบรรยากาศโดยรอบ)
 1. การระบายอากาศที่ไม่ดี (เปิดหน้าต่างทุกวันและใช้น้ำมันหอมระเหยหรือธูปหอม)
 1. ถ้าศีรษะชี้ไปที่หน้าต่าง (ให้ใช้ฉากกั้นหรือผ้าม่านหนาๆ) และอื่นๆพรางเอาไว้

2.คุณจำเป็นต้องคำนวณหมายเลขกัวของคนป่วยดู

กัวหมายถึงมุม สิ่งที่คุณต้องทราบคือ วันเกิดเพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรได้ ทุกๆคนมีทิศนำโชค 4 ทิศ และทิศอับโชค 4 ทิศ ดังนั้นคุณต้องคำนวณดูเพื่อที่จะได้ทราบว่าทิศใดเป็นทิศสุขภาพของคุณอยู่ในทิศใด มีสูตรพิเศษสูตรหนึ่งซึ่งอิงจากหลักทฤษฎีเรือนธาตุทั้ง 8 ซึ่งสามารถจะช่วยให้คำนวณหมายเลขกัวได้โดยง่ายดังนี้

สำหรับผู้หญิงสำหรับผู้ชาย
บวกตัวเลขปีเกิด (ค.ศ) 2 ตัวสุดท้ายเข้าด้วยกันบวกตัวเลขปีเกิด (ค.ศ.) 2 ตัวสุดท้ายเข้าด้วยกัน
บวกกันจนกว่าจะได้เลขตัวเดียวบวกกันจนกว่าจะได้เลขตัวเดียว
บวกด้วย 5ลบด้วย 10
= ตัวเลขกัวของผู้หญิง= ตัวเลขกัวของผู้ชาย
  

ตัวอย่างการคำนวณสำหรับผู้หญิง

-เกิดวันที่ 21 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1929
-เลข 2 หลักสุดท้าย 2+9 = 11 
-บวกตัวเลขจนกว่าจะได้เลขตัวเดียว 1+1 = 2 
-บวก 5 5+2 = 7  
-หมายเลขกัว คือ 7
-เกิดวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1937
-เลข 2 หลักสุดท้าย 3+7 = 10
-บวกตัวเลขจนกว่าจะได้เลขตัวเดียว 1+0 = 1
-บวก 5 5+1 = 6
-หมายเลขกัว คือ 6

ตัวอย่างการคำนวณสำหรับผู้ชาย

-เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1911
-เลข 2 หลักสุดท้าย 1+1 = 2
-บวกตัวเลขจนกว่าจะได้เลขตัวเดียว 2 
-ลบด้วย 10 (10-2) = 8  
-หมายเลขกัว คือ 8
-เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1943
-เลข 2 หลักสุดท้าย 4+3 = 7
-บวกตัวเลขจนกว่าจะได้เลขตัวเดียว 7
-ลบด้วย 10 (10-7 )= 3
-หมายเลขกัว คือ 3

3.จัดทิศหัวนอนไปยังตำแหน่งสุขภาพและทิศของคนไข้

เมื่อคุณลบล้างศรพิฆาตและได้หมายเลขกัวของคุณเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็คือจัดทิศหัวนอนไปยังตำแหน่งสุขภาพและทิศของคนไข้ เมื่อรู้หมายเลขกัวประจำตัวแล้ว คุณก็จะเทียบกับตารางด้านล่างนี้ได้ว่าควรจัดหัวเตียงไปทางตำแหน่งสุขภาพและทิศเทียนอี เทียนอีเป็นภาษาจีน หมายถึงหมอจากสวรรค์

ตัวเลขกัวทิศเทียนอี (Tien Yi)
1ทิศตะวันออก
2ทิศตะวันตก
3ทิศเหนือ
4ทิศใต้
5 ชายทิศตะวันตก
5 หญิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
6ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
7ทิศตะวันตกเฉียงใต้
8ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
9ทิศตะวันออกเฉียงใต้

แต่ในบางกรณี หากคุณไม่สามารถหันไปทางทิศดังกล่าวได้เนื่องจากภูมิประเทศของบ้านของคุณไม่อำนวย จำไว้ว่า ไม่มีฮวงจุ้ยที่สมบูรณ์ ควรระวังถ้าห้องครัวของคุณตั้งอยู่ในทิศสุขภาพ เพราะจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพขึ้นได้ ถ้าบ้านคุณมีภูมิประเทศแบบนี้ ให้ย้ายห้องครัวของคุณไปยังมุมอื่นที่ส่งผลร้ายกับคุณ แล้วพลังงานด้านลบหรือพลังชี่พิฆาตจะถูกข่มอำนาจลง การตั้งห้องครัวในทิศนี้ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดคือในทิศที่จะส่งผลร้าย สำหรับกรณีแบบนี้ ให้ตรวจดูตารางด้านล่างซึ่งเป็นตารางที่แสดงผลคำนวณทิศทางจากเข็มทิศสำหรับหาทิศทางและตำแหน่งอับโชค

ตัวเลขกัวกั้วไฮ่อู๋กุ่ยลิ่วซาฉือหมิง
1ทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้
2ทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศเหนือ
3ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตก
4ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
5 ชายทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศเหนือ
5 หญิงทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้
6ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้
7ทิศเหนือ้ทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออก
8ทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้
9ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

กั้วไฮ่: มุมหรือทิศนี้เป็นมุมแห่งอันตรายเล็กน้อย

อู๋กุ่ย: นี่คือทิศ 5 ปิศาจ และมันเป็นมุมอับโชคอันดับที่ 2

ลิ่วซา: เป็นมุมหรือทิศแห่งการเกิดอุบัติเหตุ และนี่เป็นมุมอับโชคอันดับที่ 3

ฉือหมิง: นี่เป็นมุมอับโชคอันดับที่ 4 ทิศนี้สื่อถึงการสูญเสียทุกอย่าง

ถ้าคุณไม่สามารถเคลื่อนย้ายห้องครัวไปทางทิศอื่นๆ ได้ ให้นำกาน้ำชาที่มีน้ำอยู่เต็มไปวางไว้ในห้องครัว แล้วธาตุไฟแห่งการหุงต้มจะถูกปะทะโดยธาตุน้ำ แล้วอันตรายที่จะเกิดขึ้นก็จะบรรเทาเบาบางลง

4. กระตุ้นห้องที่มีคนป่วยอยู่ด้วยสัญลักษณ์ที่มีพลานุภาพ

สุดท้าย คุณต้องกระตุ้นห้องที่มีคนป่วยอยู่ด้วยสัญลักษณ์ที่มีพลานุภาพ ในการนี้คุณอาจจะใช้กลวิธีที่อิงจาก 2 แนวความคิดคือ พลังชี่ใหญ่และพลังชี่เล็ก หมายความว่าคุณสามารถกระตุ้นเพียงห้องเดียว(พลังชี่เล็ก) หรือกระตุ้นให้ครอบคลุมทั้งบ้าน (พลังชี่ใหญ่) ก็ได้ และทั้งพลังชี่ใหญ่และพลังชี่เล็กก็ได้ผลเท่าๆกัน

สำหรับพลังชี่ใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็น 9 ส่วนตามเข็มทิศขั้วแม่เหล็ก คุณจะเห็นจตุรทิศ หรือทิศทั้ง 4 (ทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก) รวมทั้งทิศทุติยภูมิ (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ทิศตะวันตกเฉียงใต้, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้) รวมทั้งจุดศูนย์กลาง ดังนั้น เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวนี้

คุณจำเป็นต้องสร้างแปลนบ้านที่วัดสัดส่วนอย่างถูกต้องขึ้นมา แล้วแบ่งออกเป็น 9 ช่องเท่าๆ กันเพื่อที่คุณจะได้ทราบว่าบริเวณใดประจำอยู่ในทิศใดบ้างเพื่อกำหนดจตุรทิศและทิศทุติยภูมิ และคุณสามารถทำขั้นตอนดังกล่าวนี้กับพลังชี่เล็กได้เช่นเดียวกัน คือมีห้องเดี่ยว ก็สามารถแบ่งพื้นที่ในห้องเป็น 9 ส่วนเท่าๆ กัน หรือถ้าคุณมีความคิดสร้างสรรค์กว่านั้น จะใช้ทั้งสองอย่างเลยก็ได้

หรือไม่ก็อาจจะหาวัตถุบางอย่างเหล่านี้ที่คุณสามารถนำมาตั้งไว้เพื่อกระตุ้นมุมสุขภาพในบ้านของคุณได้

 1. เทพแห่งความอายุยืน หรือรู้จักกันในนาม ซิ่ว และเป็นหนึ่งในเทพแห่งดวงดาวทั้ง 3 (ฮก – เทพแห่งความมั่งคั่ง, ลก – เทพแห่งอำนาจ และ ซิ่ว) จะให้ดีควรตั้งเทพทั้ง 3 ให้อยู่สูงในระดับสายตา
 1. นกกระเรียน – เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเป็นอมตะและความอายุมั่นขวัญยืน
 1. ต้นสน มีความเกี่ยวเนื่องกับความแข็งแกร่งภายในและความมั่นคง
 1. ลูกท้อ มีความสัมพันธ์กับความเป็นอมตะและความรัก
 1. ไม้ไผ่ มีอำนาจแห่งความอายุยืน ช่วยให้มีอายุยืนยาว
 1. กวาง ช่วยให้คุณมีอายุยืนและมีความอดทนอดกลั้น
 1. จักจั่น คือแมลงที่มีคุณลักษณะด้านความมีอายุยืนยาวและความเยาว์วัยตลอดกาล
 1. ขวดน้ำเต้า คือ สัญลักษณ์ในลัทธิเต๋าและพุทธศาสนาที่แสดงถึงความอายุยืนและอมตะ

เมื่อรู้ดังนี้แล้ว คุณก็สามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนป่วยหรือทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บได้ และในบางครั้ง ฮวงจุ้ยจะช่วยให้อาการป่วยของคนไข้ทุเลาได้ เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่พวกเขาจะละโลกแห่งวัตถุนี้ไป

Related post

 1. ปฏิทินจีนจันทรคติกับสุริยคติ คืออะไร

  ฮวงจุ้ย

  ปฏิทินจีนจันทรคติกับสุริยคติ คืออะไร

  ชาวจีนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับปฏิทินในระ…

 2. ฮวงจุ้ยบ้าน ต้องรู้หากอยากอยู่แล้วรวย

  ฮวงจุ้ย

  ฮวงจุ้ยบ้าน ต้องรู้หากอยากอยู่แล้วรวย

  ถ้าอยากให้บ้านหรืออาคารสถานที่เพิ่ม…

 3. เรื่องควรทำและไม่ควรทำในช่วงตรุษจีน

  ฮวงจุ้ย

  เรื่องควรทำและไม่ควรทำในช่วงตรุษจีน

  ปีใหม่ทางจันทรคติหรือตรุษจีนเป็นเท…

 4. ความหมายของเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

  ฮวงจุ้ย

  ความหมายของเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

  แม้ว่าวิชาคณิตศาสตร์จะมีสูตร มีก…

 5. 5 ผลไม้มงคลเสริมดวงเรื่องลูกตามหลักฮวงจุ้ย

  ฮวงจุ้ย

  5 ผลไม้มงคลเสริมดวงเรื่องลูกตามหลักฮวงจุ้ย

  สัญลักษณ์แห่งความโชคดีสำหรับความอุ…

โพสต์ที่แนะนำ

 1. ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
 2. ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ้งแบบไทยๆพร้อมความหมาย
 3. ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายโดนๆทั้งชื่อลูกชาย-ชื่อลูกสาวพร้อมเทคนิคที่ควรรู้
 4. ฝันเห็นจระเข้ ทำนายฝัน
 5. ฝันว่าท้องหรือฝันเห็นคนท้อง หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ
 6. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ 2/2
 7. ฝันว่าแต่งงาน ทำนายฝัน
 8. ฝันเห็นเด็ก หรือ ฝันเห็นทารก ทำนายฝัน
 9. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ
 10. ฝันเห็นงูกัด เลขอะไร ทำนายฝันงูกัดแม่นๆ
 1. 10 ของแต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย 2566
 2. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564
 3. ฝันว่าท้อง ฝันเห็นคนท้อง ทำนายฝัน
 4. ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่งงาน
 5. ฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าคลอดลูกสาว
 6. ฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าคลอดลูกสาว
 1. ฝันเห็นพระสงฆ์,ฝันเห็นพระ หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นพระสงฆ์,ฝันเห็นพระ หมายถึงอะไร ดี…
 2. ฝันเห็น ปลิง หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็น ปลิง หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อ…
 3. จะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราลัคนาราศีอะไร เรามีวิธีเช็คง่ายๆ

  ฮวงจุ้ย

  จะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราลัคนาราศีอะไร เราม…
 4. ตั้งชื่อลูกชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ พร้อมความหมาย

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ พร้อมความห…
 5. ฝันเห็นม้า

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นม้าหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเล…
PAGE TOP