ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ชื่อมงคลลูกชายส่งเสริมอำนาจ บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียง

ตั้งชื่อ

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ชื่อมงคลลูกชายส่งเสริมอำนาจ บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียง

กำลังเหนื่อยกับการเลือกชื่อให้ลูกชายตัวน้อยใช่ไหม? เรารู้ว่าการตั้งชื่อลูกเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆของพ่อแม่ผู้ปกครองยิ่งเป็นลูกชายก็ยิ่งต้องเลือกชื่อที่ดี ความหมายของชื่อเองก็ต้องให้ความสำคัญ โดยส่วนใหญ่แล้วการเลือกชื่อลูกผู้ชายจะเน้นเลือกชื่อที่มีความหมายในความแข็งแกร่ง และความเจริญรุ่งเรือง ชื่อเหล่านี้จะเป็นสัญลักษณ์ของศักยภาพที่ดีของลูกชายของคุณในอนาคตเพื่อส่งเสริมให้เขาสามารถบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นคนที่ดีพร้อมในทุกๆด้าน เราจึงทำการรวบรวมชื่อที่เหมาะกับลูกชายตามวันเกิดของเขา เป็นชื่อมงคลที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของลูก

การนับเวลาเกิดแบบไทยๆเพื่อตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิดให้ตรงและเหมาะสมที่สุด

โดยทั่วไปแล้ว การตั้งชื่อลูกชายตามหลักทักษาหรือหลักโหราศาสตร์ของไทยนั้น ในแต่ละวัน จะเริ่มต้นนับการเริ่มต้นของวันที่ 06.00 – 05.59 ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน หากลูกของคุณเกิดวันไหนเวลาไหนการตั้งชื่อให้เหมาะสมกับวันก็จะช่วยเสริมดวงที่ดีที่สุด สำหรับเขาด้วยเช่นกัน โดยการนับเวลาเกิดตามหลักทักษาของไทยนั้น เริ่มนับตั้งแต่

 • ลูกชายที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์เวลา 06.00 น. ไปจนถึงเช้าวันจันทร์เวลา 05.59 น. ให้นับเป็นวันอาทิตย์
 • ลูกชายที่เกิดตั้งแต่วันจันทร์เวลา 06.00 น. ไปจนถึงเช้าวันอังคารเวลา 05.59 น. ให้นับเป็นวันจันทร์
 • ลูกชายที่เกิดตั้งแต่วันอังคารเวลา 06.00 น. ไปจนถึงเช้าวันพุธเวลา 05.59 น. ให้นับเป็นวันอังคาร
 • ลูกชายที่เกิดตั้งแต่วันพุธเวลา 06.00 น. ไปจนถึงเย็นวันพุธเวลา 17.59 น. ให้นับเป็นวันพุธกลางวัน
 • ลูกชายที่เกิดตั้งแต่วันพุธเวลา 18.00 น. ไปจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีเวลา 05.59 น. ให้นับเป็นวันพุธกลางคืน
 • ลูกชายที่เกิดตั้งแต่วันพฤหัสบดีเวลา 06.00 น. ไปจนถึงเช้าวันศุกร์เวลา 05.59 น. ให้นับเป็นวันพฤหัสบดี
 • ลูกชายที่เกิดตั้งแต่วันศุกร์เวลา 06.00 น. ไปจนถึงเช้าวันเสาร์เวลา 05.59 น. ให้นับเป็นวันศุกร์
 • ลูกชายที่เกิดตั้งแต่วันเสาร์เวลา 06.00 น. ไปจนถึงเช้าวันอาทิตย์เวลา 05.59 น. ให้นับเป็นวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิดให้เหมาะตามหลักทักษา

คนไทยเราส่วนใหญ่นิยมตั้งชื่อลูกให้คล้องกับชื่อพ่อแม่ หรือตั้งตามหลักทักษา เพราะเชื่อกันว่า การตั้งชื่อที่ดีที่เหมาะสมกับวันเกิดของแต่ละคน จะช่วยหนุนหรือช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าตัวมากที่สุด การตั้งชื่อลูกชายตามหลักทักษาส่วนใหญ่จะเน้นเลือกตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยวรรคเดชหรือใช้อักษรวรรคเดชในตัวแรกของชื่อ เพื่อส่งเสริมเรื่อง บารมี เกียรติยศ อำนาจและชื่อเสียง โดยตัวอักษรวรรคเดชเหมาะสมในการตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิดในแต่ละวัน ได้แก่

 • ลูกชายเกิดวันอาทิตย์ ตัวอักษรวรรคเดช ได้แก่ (จ ฉ ช ซ ฌ ญ)
 • ลูกชายเกิดวันจันทร์ ตัวอักษรวรรคเดช ได้แก่ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ)
 • ลูกชายเกิดวันอังคาร ตัวอักษรวรรคเดช ได้แก่ (ด ต ถ ท ธ น )
 • ลูกชายเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษรวรรคเดช ได้แก่ (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม)
 • ลูกชายเกิดวันพุธกลางคืน ตัวอักษรวรรคเดช ได้แก่ (สระทั้งหมด)
 • ลูกชายเกิดวันพฤหัสบดี ตัวอักษรวรรคเดช ได้แก่ (ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ)
 • ลูกชายเกิดวันศุกร์ ตัวอักษรวรรคเดช ได้แก่ (ก ข ค ฆ ง )
 • ลูกชายเกิดวันเสาร์ ตัวอักษรวรรคเดช ได้แก่ (ย ร ล ว )

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันอาทิตย์

อักษรวรรคเดชมงคลของลูกชายที่เกิดวันอาทิตย์คือ (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกชายที่เกิดวันอาทิตย์ ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
จักรดุล (จัก-กระ-ดุน) คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค
จารุพิชญ์ (จา-รุ-พิด) นักปราชญ์ผู้สง่างาม
จารุวัฒน์ ( จา-รุ-วัด ) ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
จิตติพัฒน์ (จิด-ติ-พัด) เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
จิรเมธ ( จิ-ระ-เมด ) มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
เจตปรียา (เจด-ปรี-ยา) เป็นที่รักแห่งใจ
ฉันทิต (ฉัน-ทิด) มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ชนกันต์ (ชะ-นะ-กัน) เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชยพล (ชะ-ยะ-พน ) มีพลังคือชัยชนะ
ชนิตพล (ชะ-นิด-ตะ-พน) ให้เกิดพลัง
ชัชรินทร์ ( ชัด-ชะ-ริน ) ผู้เป็นใหญ่
ชลากร (ชะ-ลา-กอน) ผู้มีความรุ่งโรจน์
ชญานนท์ ( ชะ-ยา-นน ) ยินดีในความรู้

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันจันทร์

อักษรวรรคเดชมงคลของลูกชายที่เกิดวันจันทร์คือ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันจันทร์ ได้แก่ (อ) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกชายที่เกิดวันจันทร์ ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฐปนนท์ (ถะ-ปะ-นน) มีความพอใจที่ตั้งมั่น
ฐปนัท (ถะ-ปะ-นัด) ผู้ให้การดำรงมั่น
ณฐพงศ์ (นะ-ถะ-พง ) เชื้อสายของนักปราชญ์
ณภัทร (นะ-พัด) ดีงามด้วยความรู้
ณัชพล (นัด-ชะ-พน) มีพลังของนักปราชญ์
ณัฐปพน (นัด-ปะ-พน) นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณัฐพงศ์ (นัด-ถะ-พง) ตระกูลที่มีความรู้ดี
ณัฐพัชร์ (นัด-ถะ-พัด) มีความรู้ดุจเพชร
ณรงค์ ( นะ-รง ) การรบ
ณัช ( นัด ) เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันอังคาร

อักษรวรรคเดชมงคลของลูกชายที่เกิดวันอังคารคือ (ด ต ถ ท ธ น) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอังคาร คือ (ก ข ค ฆ ง) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกชายที่เกิดวันอังคาร ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ดิษย์ (ดิด) เป็นมงคล
ติณณภพ (ติน-นะ-พบ) ผู้ข้ามภพได้
ถิรวิทย์ (ถิ-ระ-วิด) มีความรู้มั่นคง
ถิรเจตน์ (ถิ-ระ-เจด) มีเจตนามั่นคง
ทวีรัชต์ (ทะ-วี-รัด) สมบัติมาก
ทัตพิชา (ทัด-พิ-ชา) ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้
ทัศน์พล (ทัด-สะ-พน) ผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นพลัง
ทีปต์ (ทีบ) รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล
ธนชัย (ทะ-นะ-ไช) ชนะด้วยทรัพย์
ธนทรัพย์ (ทะ-นะ-ซับ) ทรัพย์สมบัติ
ธรณ์เทพ (ทอน-เทบ) ผู้เป็นเทวดาบนแผ่นดิน
ธรรมนิตย์ (ทำ-มะ-นิด) มีธรรมมั่นคง มีธรรมแน่แท้
ธรรมปพน (ทำ-ปะ-พน) มีคุณธรรมบริสุทธิ์
ธัญพิสิษฐ์ (ทัน-พิ-สิด) โชคดีเป็นพิเศษ
ธาดา (ทา-ดา) ผู้สร้าง
ธาม (ทาม) ยศศักดิ์
ธีธัช (ที-ทัด) มีปัญญาเป็นธงชัย
ธีรดนย์ (ที-ระ-ดน) ลูกชายของผู้เป็นปราชญ์
ธีรพิชญ์ (ที-ระ-พิด) นักปราชญ์
เธียรวิชญ์ (เทียน-ระ-วิด) นักปราชญ์
นทีบดี (นะ-ที-บอ-ดี) เจ้าแห่งแม่น้ำ
นนทิวรรธน์ (นน-ทิ-วัด) ยินดีในทรัพย์
นนท์ปวิธ (นน-ปะ-วิด) ผู้สร้างความสุข
นพนันท์ (นบ-พะ-นัน) เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ
นภัสรพี (นะ-พัด-ระ-พี) พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
นรวิชญ์ (นอ-ระ-วิด ) คนที่เป็นปราชญ์
นรเศรษฐ์ (นอ-ระ-เสด) ผู้มีความมั่งคั่ง
นันท์นพิน (นัน-นะ-พิน) ผู้ที่มีความสุขอยู่เสมอ

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันพุธกลางวัน

อักษรวรรคเดชมงคลของลูกชายที่เกิดวันพุธกลางวันคือ (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน คือ (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกชายที่เกิดวันพุธกลางวัน ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
บริณต (บอ-ริ-นด) ผู้นอบน้อม
ปฏิภาณ (ปะ-ติ-พาน) ไหวพริบดี
ปณิธิ (ปะ-นิ-ทิ) ความตั้งใจแน่วแน่
ปธานิน (ปะ-ทา-นิน) ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
ปกรณ์ ( ปะ-กอน ) คัมภีร์
ผดุงศิลป์ (ผะ-ดุง-สิน) ค้ำจุนศิลปะไว้
พงศ์นรินทร์ (พง-นะ-ริน) ตระกูลเจ้าเมือง
พณณกร (พัน-นะ-กอน) มีผิวพรรณสวย
พฤทธิ์ (พะ-ริด) ความเจริญ
ภากร (พา-กอน) ผู้ก่อให้เกิดแสงสว่าง
ภรัณยู ( พะ-รัน-ยู ) ผู้ปกป้อง

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันพุธกลางคืน

อักษรวรรคเดชมงคลของลูกชายที่เกิดวันพุธกลางคืนคือ (สระทั้งหมด ) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน คือ (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกชายที่เกิดวันพุธกลางคืน ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เตชน์ (เตด) ฉลาด ว่องไว
จิรกิตติ์ ( จิ-ระ-กิด ) มีชื่อเสียงยืนนาน
ทีฆทัศน์ (ที-คะ-ทัด) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
โยธิน (โย-ทิน) ผู้ชนะ
รุจ (รุด) รุ่งเรือง สว่างไสว
เลิศวรรธน์ (เลิด-วัด) ความเจริญอย่างยิ่ง
ศิรชัช (สิ-ระ-ชัด) นักรบผู้ยอดเยี่ยม
ศิวกร (สิ-วะ-กอน) ผู้สร้างสิ่งประเสริฐและมงคล
ศิรชัช ( สิ-ระ-ชัด ) นักรบผู้ยอดเยี่ยม
โกลัญญา ( โก-ลัน-ยา ) สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันพฤหัสบดี

อักษรวรรคเดชมงคลของลูกชายที่เกิดวันพฤหัสบดีคือ (ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ (ด ต ถ ท ธ น) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกชายที่เกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ศรีวิไล (สี-วิ-ไล) อารยธรรม, มีความเจริญก้าวหน้า
ศิวกร (สิ-วะ-กอน) ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ
ศุภกิจ (สุ-พะ-กิด) การงานดีเป็นมงคล
ศุภชีพ (สุ-พะ-ชีบ) มีชีวิตดีงาม
ศุภสัณห์ (สุ-พะ-สัน) ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม
สรรเพชญ (สัน-เพ็ด) ผู้รู้หมด
สรวิศ (สอ-ระ-วิด) มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง
สัภยา (สับ-พะ-ยา) ผู้มีตระกูลสูง
สิปปภาส (สิบ-ปะ-พาด) รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
หฤษฎ์ (หะ-ริด) น่าชื่นชมยินดี
หิรัญ (หิ-รัน) เงินทอง
อภิวิชญ์ (อะ-พิ-วิด) ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
อวัช (อะ-วัด) ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ
อาชว์ (อาด) ความซื่อตรง
อิษฎา (อิด-สะ-ดา) น่าปรารถนา
อุกฤษฎ์ (อุก-กริด) ประเสริฐสุด

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันศุกร์

อักษรวรรคเดชมงคลของลูกชายที่เกิดวันศุกร์คือ (ก ข ค ฆ ง) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันศุกร์ คือ (ย ร ล ว) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกชายที่เกิดวันศุกร์ ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กฤตภาส (กริด-ตะ-ภาด) สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
กฤติน ( กริด-ติน ) ผู้คงแก่เรียน
กฤติพงศ์ (กริด-ติ-พง) ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล
กัณฑ์อเนก (กัน-อะ-เหนก) ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
กันต์ศม (กัน-สม) มีความสงบอันเป็นที่รัก
เขมนันท์ (เข-มะ-นัน) ยินดีในความปลอดภัย
เขมทัต ( เข-มะ-ทัด ) ผู้ให้ความเกษม
เขมินท์ ( เข-มิน ) มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
คณาธิป (คะ-นา-ทิบ) ผู้เป็นหัวหน้า
คณิน ( คะ-นิน ) เป็นใหญ่ในคณะ
คมสันต์ (คม-สัน) ความสงบอันลึกซึ้ง
คุณานนต์ (คุ-นา-นน) ผู้มีคุณความดี
คณพิชญ์ ( คะ-นะ-พิด ) รู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ
คณุฒน์ ( คะ-นุด ) ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย

ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันเสาร์

อักษรวรรคเดชมงคลของลูกชายที่เกิดวันเสาร์คือ (ย ร ล ว) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันเสาร์คือ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกชายที่เกิดวันเสาร์ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ยศภัค (ยด-สะ-พัก) ผู้มีเกียรติเป็นที่ยกย่อง
ยศวีร์ (ยด-สะ-วี ) มีเกียรติคุณกล้าหาญ
ยศรินทร์ (ยด-สะ-ริน ) ผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจ
รักนรินทร์ (รัก-นะ-ริน ) ผู้เป็นใหญ่และเป็นที่รัก
รัชชนันท์ (รัด-ชะ-นัน) มีความสุขเป็นใหญ่
รัชชัย (รัด-ไช) ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
ลภัสวัฒน์ (ละ-พัด-สะ-วัด) ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ลภัสธรณ์ (ละ-พัด-สะ-ทอน) ผู้มีทรัพท์ในแผ่นดิน
วรโชติ (วอ-ระ-โชด) รุ่งเรืองด้วยความดี
วรัญญู (วะ-รัน-ยู) สิ่งที่ดี,รู้แจ้ง
วัชระ (วัด-ชะ-ระ) เพชร,แข็งแกร่ง
วงศกร (วง-สะ-กอน) ผู้สร้างวงศ์ตระกูล
วัชรพงศ์ (วัด-ชะ-ระ-พง) ผู้เป็นดั่งเพชรของวงศ์ตระกูล

การตั้งชื่อลูกชายเป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากแถมยังมีผลที่ตามมาในวงกว้าง ดังนั้นการเลือกชื่อที่สะท้อนถึงคุณสมบัติที่ดีที่สุดจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถช่วยให้ลูกชายใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพและบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ด้วยการตั้งชื่อที่มีความหมายดีๆ เสริมดวงเข้าไป ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะดูเป็นเรื่องที่เล็กน้อย แต่นี่แหละคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่เลยล่ะ

Related post

 1. ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ตั้งชื่อมงคลลูกสาวพร้อมความหมาย
 2. ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ้งแบบไทยๆพร้อมความหมาย

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ…

  ถึงแม้ว่าพ่อแม่ยุคใหม่หลายท่านตั้งช…

 3. ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายโดนๆทั้งชื่อลูกชาย-ชื่อลูกสาวพร้อมเทคนิคที่ควรรู้
 4. ตั้งชื่อแมว เก๋ๆ น่ารักๆ เสริมดวงนำโชคมาให้เจ้าของ ใครเลี้ยงแมวไม่ควรพลาด
 5. ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่…

  การเลือกชื่อให้ลูกเป็นหนึ่งในการตัด…

 6. ตั้งชื่อลูกชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ พร้อมความหมาย

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ พร้อมความหมาย

  เดี๋ยวนี้พ่อแม่ยุคใหม่นิยมตั้งชื่อล…

โพสต์ที่แนะนำ

 1. ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
 2. ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ้งแบบไทยๆพร้อมความหมาย
 3. ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายโดนๆทั้งชื่อลูกชาย-ชื่อลูกสาวพร้อมเทคนิคที่ควรรู้
 4. ฝันเห็นจระเข้ ทำนายฝัน
 5. ฝันว่าท้องหรือฝันเห็นคนท้อง หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ
 6. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ 2/2
 7. ฝันว่าแต่งงาน ทำนายฝัน
 8. ฝันเห็นเด็ก หรือ ฝันเห็นทารก ทำนายฝัน
 9. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ
 10. ฝันเห็นงูกัด เลขอะไร ทำนายฝันงูกัดแม่นๆ
 1. 10 ของแต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย 2566
 2. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564
 3. ฝันว่าท้อง ฝันเห็นคนท้อง ทำนายฝัน
 4. ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่งงาน
 5. ฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าคลอดลูกสาว
 6. ฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าคลอดลูกสาว
 1. ปฏิทิน สิงหาคม 2564 / AUGUST 2021

  ปฏิทิน 2564 / 2021

  ปฏิทิน สิงหาคม 2564 / AUGUST 2021
 2. ฝันเกี่ยวกับสิงโต

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นสิงโตหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อม…
 3. ฝันเห็น ปลิง หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็น ปลิง หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อ…
 4. ตั้งชื่อลูกชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ พร้อมความหมาย

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ พร้อมความห…
 5. ปฏิทิน ธันวาคม 2563

  ปฏิทิน 2563/2020

  ปฏิทิน ธันวาคม 2563 / DECEMBER 2020
PAGE TOP