ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ตั้งชื่อมงคลลูกสาวพร้อมความหมาย

ตั้งชื่อ

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ตั้งชื่อมงคลลูกสาวพร้อมความหมาย

การตั้งชื่อลูกสาวเป็นการตัดสินใจที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะชื่อนั้นๆจะอยู่กับลูกจนกว่าลูกจะไม่ชอบใจและเปลี่ยนมันด้วยตัวเอง แต่ระหว่างที่ลูกยังไม่โตพอที่จะเลือกเองได้พ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องคัดสรรชื่อดี ชื่อมงคลให้เหมาะกับลูก และด้วยที่เราทุกคนต่างรู้ดีว่าการเลือกชื่อที่เหมาะกับลูกสาวนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจัยหลายอย่างคุณควรพิจารณาเมื่อเลือกชื่อสำหรับลูกสาวของคุณ ได้แก่ ความหมายของชื่อ และตั้งตามอักษรมงคลตามหลักทักษา และหากคุณกำลังกังวลเรื่องนี้อยู่ ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะต่อไปนี้คือชื่อที่เป็นมงคล มีความหมายที่ดี เหมาะสมกับลูกสาวของคุณตามวันเกิดของลูกน้อยและวิธีเลือกชื่อที่เหมาะสมที่สุด

แต่ก่อนที่จะไปถึงการเลือกชื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกสาว ต้องมาดูก่อนว่าการนับเวลาตามวันเกิดเขานับกันยังไง เพื่อที่จะได้ตั้งชื่อลูกให้ตรงตามที่ควรจะเป็นให้มากที่สุด

การนับเวลาเกิดแบบไทยๆเพื่อตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิดให้ตรงและเหมาะสมที่สุด

โดยทั่วไปแล้ว การตั้งชื่อลูกสาวตามหลักโหราศาสตร์ของไทยนั้น ในแต่ละวัน จะเริ่มต้นนับการเริ่มต้นของวันที่ 06.00 – 05.59 ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน เช่น

 1. ลูกเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์เวลา 06.00 น. ไปจนถึงเช้าวันจันทร์เวลา 05.59 น. ให้นับเป็นวันอาทิตย์
 2. ลูกเกิดตั้งแต่วันจันทร์เวลา 06.00 น. ไปจนถึงเช้าวันอังคารเวลา 05.59 น. ให้นับเป็นวันจันทร์
 3. ลูกเกิดตั้งแต่วันอังคารเวลา 06.00 น. ไปจนถึงเช้าวันพุธเวลา 05.59 น. ให้นับเป็นวันอังคาร
 4. ลูกเกิดตั้งแต่วันพุธเวลา 06.00 น. ไปจนถึงเย็นวันพุธเวลา 17.59 น. ให้นับเป็นวันพุธกลางวัน
 5. ลูกเกิดตั้งแต่วันพุธเวลา 18.00 น. ไปจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีเวลา 05.59 น. ให้นับเป็นวันพุธกลางคืน
 6. ลูกเกิดตั้งแต่วันพฤหัสบดีเวลา 06.00 น. ไปจนถึงเช้าวันศุกร์เวลา 05.59 น. ให้นับเป็นวันพฤหัสบดี
 7. ลูกเกิดตั้งแต่วันศุกร์เวลา 06.00 น. ไปจนถึงเช้าวันเสาร์เวลา 05.59 น. ให้นับเป็นวันศุกร์
 8. ลูกเกิดตั้งแต่วันเสาร์เวลา 06.00 น. ไปจนถึงเช้าวันอาทิตย์เวลา 05.59 น. ให้นับเป็นวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดให้เหมาะตามหลักทักษา

การตั้งชื่อลูกของคนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่หลักทักษา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับลูกมากที่สุด ซึ่งการตั้งชื่อตามหลักทักษานั้นโดยส่วนใหญ่แล้ว สำหรับลูกสาว จะนิยมใช้ตัวอักษรวรรคศรีมาตั้งเป็นอักษรตัวแรกในชื่อของลูก เพราะเชื่อกันว่าลูกสาวหากตั้งชื่อด้วยตัวอักษรวรรคศรี จะช่วยส่งเสริมเมตตามหานิยม และสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆในชีวิต ให้คนรักใคร่เอ็นดู โดยตัวอักษรวรรคศรีเหมาะสมในการตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิดในแต่ละวัน ได้แก่

 • ลูกสาวเกิดวันอาทิตย์ ตัวอักษรวรรคศรี ได้แก่ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ)
 • ลูกสาวเกิดวันจันทร์ ตัวอักษรวรรคศรี ได้แก่ (ด ต ถ ท ธ น )
 • ลูกสาวเกิดวันอังคาร ตัวอักษรวรรคศรี ได้แก่ (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )
 • ลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน ตัวอักษรวรรคศรี ได้แก่ ( ย ร ล ว ฤ )
 • ลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน ตัวอักษรวรรคศรี ได้แก่ ( ก ข ค ฆ ง )
 • ลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี ตัวอักษรวรรคศรี ได้แก่ (อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ- ไม้หันอากาศ )
 • ลูกสาวเกิดวันศุกร์ ตัวอักษรวรรคศรี ได้แก่ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )
 • ลูกสาวเกิดวันเสาร์ ตัวอักษรวรรคศรี ได้แก่ ( ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ )

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันอาทิตย์

อักษรวรรคศรีมงคลของลูกสาวที่เกิดวันอาทิตย์คือ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกสาวที่เกิดวันอาทิตย์ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย)
ฐิตารีย์ (ถิ-ตา-รี) มั่นคงและประเสริฐ

ฐิตาภา (ถิ-ตา-พา) มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน

ฐปนีย์ ( ถะ-ปะ-นี ) ผู้มีความตั้งมั่น

ฐานิตา ( ถา-นิ-ตา ) ผู้มีฐานะ

ณัชชนม์ (นัด-ชน) มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์

ณัฐชยาน์ (นัด-ชะ-ยา) นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง

ณัฏฐา ( นัด-ถา ) นักปราชญ์

ณิขนันทน์ (นิด-ชะ-นัน) มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์

ณัชชา (นัด – ชา ) เกิดมาเพื่อความรู้

ณัฐนรี ( นัด-นะ-รี ) หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันจันทร์

อักษรวรรคศรีมงคลของลูกสาวที่เกิดวันจันทร์คือ (ด ต ถ ท ธ น ) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันจันทร์ ได้แก่ (อ) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกสาวที่เกิดวันจันทร์ ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย)
ดลพร (ดน-ละ-พอน) บันดาลพร

ถลัชนันท์ (ถะ-ลัด-ชะ-นัน) เป็นที่เพลิดเลินของผู้ที่เกิดในพื้นดิน

ทรงอัปสร (ซง-อับ-สอน) รูปร่างดุจนางฟ้า

ทักษพร (ทัก-สะ-พอน) ผู้ฉลาดและประเสริฐ

ทัตสรวง (ทัด-สวง) สวรรค์ประทานมา

ธมน (ทะ-มน) สวย

ธวัลกร (ทะ-วัน-กอน) มีรัศมีนวลงาม

ธวัลหทัย (ทะ-วัน-หะ-ไท) มีใจบริสุทธิ์

ธัญญรัตน์ (ทัน-ยะ-รัด) รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ

ธันยมัย (ทัน-ยะ-ไม) สำเร็จด้วยโชค เปี่ยมไปด้วยความมั่นคง

นงลักษณ์ (นง-ลัก) นางผู้มีลักษณะดี

นรรัตน์ (นอ-ระ-รัด) ผู้ประเสริฐ

นลพรรณ (นน-ละ-พัน) มีผิวพรรณงามเหมือนดอกบัว

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันอังคาร

อักษรวรรคศรีมงคลของลูกสาวที่เกิดวันอังคารคือ (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันอังคาร คือ (ก ข ค ฆ ง) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกสาวที่เกิดวันอังคาร ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย)
บุณยวีร์ (บุน-ยะ-วี) ดีและกล้าหาญ

ปรมาภรณ์ (ปะ-ระ-มา-พอน) อาภรณ์ชั้นเลิศ

ปนิตา (ปะ-นิ-ตา) ได้รับการยกย่อง สรรเสริญ

เปรมยุดา (เปรม-ยุ-ดา) ผู้ที่มีความน่ารัก

ผริตา (ผะ-ริ-ตา) กว้างไพศาล แผ่ไปไกล

พจณิชา (พด-นิ-ชา) มีคำพูดบริสุทธิ์

ภารดี (พา –ระ-ดี) ผู้เป็นเลิศด้านการเจรจา

ภิญญาพัชญ์ (พิน-ยา-พัด) ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ

ภาวินี (พา-วิ –นี) มีความเจริญ

มนรดา (มน-ระ-ดา) มีใจยินดี

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันพุธกลางวัน

อักษรวรรคศรีมงคลของลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางวันคือ (ย ร ล ว ฤ) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน คือ (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางวัน ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย)
รดา (ระ-ดา) ผู้ยินดี

รุจิรา (รุ-จิ-รา) ผู้มีความน่ายินดี

รักตาภา (รัก-ตา-พา) ความรุ่งโรจน์รัศมีสีแดง

รวิสุดา (ระ-วิ-สุ-ดา) ลูกสาวของพระอาทิตย์

ลภัสรดา (ละ-พัด-ระ-ดา) ยินดีแล้วในทรัพย์

ลลิตา (ละ-ลิ-ตา) ผู้มีความงดงามน่ารัก

ลัลน์ลลิต (ลัน-ละ-ลิต) ผู้หญิงสวย

ลัลล์ลลิล (ลัน-ละ-ลิน) เด็กหญิงผู้น่ารัก

วนิดา (วะ-นิ-ดา) หญิงสาว

วรรณรท (วัน-นะ-รด) ผู้มีลักษณะฟันที่งดงาม

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันพุธกลางคืน

อักษรวรรคศรีมงคลของลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางคืนคือ (ก ข ค ฆ ง) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน คือ (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางคืน ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย)
กชวรรณ (กด-ชะ-วัน) มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว

กชอร ( กด-ชะ-ออน ) หญิงงามดุจดอกบัว

กฤตยา (กริด-ตะ-ยา) ผู้มีเกียรติ

กานต์สินี (กาน-สิ-นี) สาวงามผู้น่ารัก

กัลยรัตน์ (กัน-ยะ-รัด ) มีความสามารถเป็นแก้ว,มีรัตนะอันประเสริฐ

ขจีเนตร (ขะ-จี-เนด) ผู้มีดวงตางดงาม

ขวัญจิรา ( ขวัน-จิ-รา) มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน

คณิฏฐา (คะ-นิด-ถา) ยืนหยัดได้ด้วยคณะ

คุณิตา (คุ-ณิ-ตา) ผู้มีคุณงามความดี

คันธารัตน์ (คัน-ทา-รัด) กลิ่นแก้ว

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันพฤหัสบดี

อักษรวรรคศรีมงคลของลูกสาวที่เกิดวันพฤหัสบดีคือ (อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ- ไม้หันอากาศ) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ (ด ต ถ ท ธ น) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกสาวที่เกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย)
เขมิกา (เข-มิ-กา) ผู้มีความเกษม

เขมจิรา ( เขม-จิ-รา ) มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน

ฐิรญา ( ถิ-ระ-ยา ) มีความรู้ยั่งยืน

ณัฏฐณิชา (นัด-ถะ-นิ-ชา) ฉลาดและบริสุทธิ์

ณิชกมล ( นิด-กะ-มน ) ลูกนักปราชญ์

เบญญาภา (เบน-ยา-พา) รุ่งเรืองด้วยปัญญา

ไปรยา (ไปร-ยา) ผู้เป็นที่รัก

เพ็ญพิชชา (เพ็น-พิด-ชา) เต็มไปด้วยความรู้

แวววิไล (แวว-วิ-ไล) งดงามสดใส

ศุภาพิชญ์ (สุ-พา-พิด ) นักปราชญ์ผู้งดงาม

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันศุกร์

อักษรวรรคศรีมงคลของลูกสาวที่เกิดวันศุกร์คือ (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันศุกร์ คือ (ย ร ล ว) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกสาวที่เกิดวันศุกร์ ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย)
จิณณพัต ( จิน-นะ-พัด) ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน

ชนัญชิดา ( ชะ-นัน-ชิ-ดา ) ผู้ชนะคนอื่น

ชนิกานต์ (ชะ-นิ-กาน) เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า

ชนิศา (ชะ-นิ-สา) ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน

ชัญญานุช (ชัน-ยา-นุด) หญิงสาวผู้ประเสริฐ

ชฎาพันธ์ ( ชะ-ดา-พัน ) กลุ่มชฎา

ชุติกาญจน์ (ชุ-ติ-กาน) รุ่งเรืองดั่งทอง

ญานิศา (ยา-นิ-สา) เป็นใหญ่ด้วยความรู้

ญาณิน ( ยา-นิน ) ผู้มีความรู้

ญาณิดา ( ยา-นิ-ดา ) มีความรู้

ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด วันเสาร์

อักษรวรรคศรีมงคลของลูกสาวที่เกิดวันเสาร์คือ (ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ) ตัวอักษรที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดวันเสาร์คือ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) และชื่อที่เหมาะสำหรับลูกสาวที่เกิดวันเสาร์ได้แก่

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย)
ศุภรดา ( สุบ-พะ-ระ-ดา ) ขาวสะอาด

หัตถพร (หัด-ถะ-พอน) มือที่สร้างสิ่งที่ดี ๆ

หทัยรัตน์ ( หะ-ไท-รัด) แก้วใจ

สาธินี ( สา-ทิ-นี ) ให้สำเร็จ

สาริศา ( สา-ริ-สา) เจ้าแห่งแก่นสาร

สมิตา (สะ-มิ-ตา) ผู้ที่มีแต่ความยิ้มแย้ม

สวนาถ (สะ-วะ-นาด) เป็นที่พึ่งของตนเอง

อชิรญา (อะ-ชิ-ระ-ยา ) มีความรู้อันรวดเร็ว

อติกานต์ (อะ-ติ-กาน) เป็นที่รักยิ่ง

อรปรียา ( ออน-ปรี-ยา ) นางผู้เป็นที่รัก

การตั้งชื่อที่มีความหมายดีและเสริมสิริมงคลแก่ลูกสาวของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากชื่อเหล่านี้จะช่วยเป็นเหมือนแสงนำทางให้ลูกสาวของคุณเป็นคนดี อ่อนโยนและมีแต่คนรักคนอุ้มชูเหมือนมีนะหน้าทองติดตัวไปตลอด หากคุณกำลังมองหาชื่อที่ดีที่สุด เราเชื่อว่าคุณจะเจอกับคำตอบที่ถูกใจหลังจากที่อ่านบทความนี้จบแล้ว

Related post

 1. ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ้งแบบไทยๆพร้อมความหมาย

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ…

  ถึงแม้ว่าพ่อแม่ยุคใหม่หลายท่านตั้งช…

 2. ตั้งชื่อลูกชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ พร้อมความหมาย

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกชื่อญี่ปุ่นน่ารักๆ พร้อมความหมาย

  เดี๋ยวนี้พ่อแม่ยุคใหม่นิยมตั้งชื่อล…

 3. ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ

  ตั้งชื่อ

  ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่…

  การเลือกชื่อให้ลูกเป็นหนึ่งในการตัด…

 4. ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายโดนๆทั้งชื่อลูกชาย-ชื่อลูกสาวพร้อมเทคนิคที่ควรรู้
 5. ตั้งชื่อแมว เก๋ๆ น่ารักๆ เสริมดวงนำโชคมาให้เจ้าของ ใครเลี้ยงแมวไม่ควรพลาด
 6. ตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด ชื่อมงคลลูกชายส่งเสริมอำนาจ บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียง

โพสต์ที่แนะนำ

 1. ตั้งชื่อลูกชาย กับ 100 ชื่อความหมายดี แข็งแกร่ง อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
 2. ตั้งชื่อลูกสาวเพราะๆ กับ 100 รายชื่อไพเราะเพราะพริ้งแบบไทยๆพร้อมความหมาย
 3. ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายโดนๆทั้งชื่อลูกชาย-ชื่อลูกสาวพร้อมเทคนิคที่ควรรู้
 4. ฝันเห็นจระเข้ ทำนายฝัน
 5. ฝันว่าท้องหรือฝันเห็นคนท้อง หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ
 6. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ 2/2
 7. ฝันว่าแต่งงาน ทำนายฝัน
 8. ฝันเห็นเด็ก หรือ ฝันเห็นทารก ทำนายฝัน
 9. ฝันเห็นนกหมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแม่นๆ
 10. ฝันเห็นงูกัด เลขอะไร ทำนายฝันงูกัดแม่นๆ
 1. 10 ของแต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย 2566
 2. 12 กลุ่มดาวจักรราศี มีอะไรบ้าง พร้อมเลขมงคลปี 2564
 3. ฝันว่าท้อง ฝันเห็นคนท้อง ทำนายฝัน
 4. ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่งงาน
 5. ฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าคลอดลูกสาว
 6. ฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าคลอดลูกสาว
 1. ฝันเห็นกระต่าย

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นกระต่าย ทำนายฝัน
 2. ฝันว่าร้องไห้ หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันว่าร้องไห้ หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้…
 3. ฝันเห็นนกอินทรีหมายถึงอะไร ดีหรือร้ายพร้อมเลขเด็ดแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นนกอินทรีหมายถึงอะไร ดีหรือร้ายพร้…
 4. ฝันว่าท้องหรือฝันเห็นคนท้อง หมายถึงอะไร ดีหรือร้าย พร้อมเลขเด็ดแทงหวยแม่นๆ

  ทำนายฝัน

  ฝันว่าท้องหรือฝันเห็นคนท้อง หมายถึงอะไร …
 5. ฝันเห็นเลือด หมายถึงอะไร

  ทำนายฝัน

  ฝันเห็นเลือดหมายถึงอะไร ดีหรืออร้าย พร้อ…
PAGE TOP